Etiket: 1kromozon

MÜCADELE

Asude ise “iyi ki sen, ben ve oğlumuz o cümlenin içindeyiz ve

Hakan Çamurcu Hakan Çamurcu